Coba Baca Activiteiten
 

De huidige activiteiten van de Coba Baca:

Schaken . 8 Schaakspellen met stukken zijn beschikbaar. En andere (educatieve) spellen of spelletjes.

Tekenen (iedere zondag). Kinderen kunnen bij toerbeurt naar hartelust 2 uur vrij tekenen.

Voetballen. Coba Baca heeft 2 junior voetbalteams, FC Coba Baca en FC Magic. Elk team bestaat uit 7 jongens. Een paar keer per jaar wordt er door Coba Baca een voetbaltoernooi georganiseerd. Teams uit de wijde omgeving kunnen dan strijden om de fel begeerde wisselbeker. Er zijn veel voetballiefhebbers op Bali.

Toneeluitvoeringen . Een paar keer per jaar wordt er een toneelstukje ingestu- deerd door zo'n 14 zeer gemotiveerde kinderen. De kinderen maken de rekwisieten samen met Mulianing, die soms ook het toneelstukje schrijft en de muziek er bij zoekt. Voor de uitvoering worden dan mensen uitgenodigd, die graag komen kijken.

Zoals reeds vermeld: Coba Baca hoopt, dat de cursussen en activiteiten mensen zullen stimuleren om te gaan lezen of om door te gaan met lezen.

Hieronder volgen alvast onze plannen voor de toekomst:

Coba Baca wil zich graag ontwikkelen tot een cultureel/educatief centrum, zodat zij meer activiteiten voor de bevolking kan organiseren, zoals de volgende:

  • organiseren van cursussen, indien gewenst, om vrouwen en kinderen, die niet de mogelijkheid hebben (gehad) een opleiding te volgen, een aantal basisvaardigheden te leren.
  • uitnodigen van gastsprekers: schrijvers, schilders, musici, en/of professionals.
  • informatie verschaffen, bijvoorbeeld door middel van workshops over bepaalde onderwerpen, die leven onder de plaatselijke bevolking en onder onze aandacht worden gebracht.
  • excursies, of plaatsen bezoeken, die van economisch, sociaal, cultureel en/of maatschappelijk belang zijn.
  • computercursussen op verschillende niveaus.
  • danslessen, traditioneel en modern.
  • we hebben gemerkt dat de bibliotheek een aanzuigende werking heeft. Men kan elkaar hier ontmoeten in een ongedwongen sfeer en praten over bijvoorbeeld (natuurlijk) boeken, maar ook over actuele problemen, ceremoniële evenementen, festiviteiten, etc.
We gaan dan met boeken, nuttige informatie en spelletjes naar afgelegen dorpen, om daar bijvoorbeeld een dag bibliotheek te houden. Dus een mobiele bibliotheek. De auto zou verder nog voor andere doeleinden ingezet kunnen worden, zoals het transport van (gekochte) boeken en andere zaken. Hiervoor moeten wij altijd naar het Zuiden van Bali. Ook zouden we bijvoorbeeld met de auto kleinschalige excursies kunnen organiseren.