Coba Baca Bibliotheek
 

Iedereen kan in onze bibliotheek naar hartelust boeken en tijdschriften lezen. Dit kost niets. Daarnaast leent de bibliotheek boeken uit aan de zeer gulzige lezers, die lid zijn van Coba Baca. Iedereen kan lid worden, ook degenen, die de jaarlijkse contributie niet kunnen betalen. Coba Baca sponsort deze mensen, zodat deze toch boeken kunnen lenen.

Ook wordt door een aantal studenten regelmatig huiswerk op de bibliotheek gemaakt.

Coba Baca heeft veel leden, merendeels Balinese kinderen. Ook het aantal leden groeit gestaag.

De bibliotheek voert veel zaken uit in eigen beheer, bijvoorbeeld: het aanmaken van documenten in drie talen (Indonesisch, Engels en Nederlands), lidmaatschapskaarten, maken van promotiemateriaal, repareren van beschadigde boeken, ontwerpen van verschillende boekenrekken.

Contributies lidmaatschap per jaar:

http://www.cobabaca.org