Doneren
 

Voordeel voor u, voordeel voor Stichting Coba Baca

Gemak en fiscaal voordeel
Stichting Coba Baca is voor de nederlandse fiscus een goed doel, een zogeheten “algemeen nut beogende instelling” of ANBI. Nederlanders die in Nederland belastingplichtig zijn, kunnen op twee manieren fiscaal voordelig schenken:

•  Met een eenmalige schenking: deze is fiscaal aftrekbaar als het totaal van alle schenkingen in één jaar tussen 1% en 10% van uw gezamenlijk inkomen bedraagt. Het bedrag boven de 1% van het inkomen is fiscaal aftrekbaar. Een notariële akte is niet nodig.

•  Een andere, fiscaal voordeliger manier van schenken is via een notariële akte. Deze is volledig van het inkomen aftrekbaar. Met deze akte kunt u een hoger bedrag schenken, terwijl voor u de netto kosten hetzelfde blijven. De voorwaarden zijn dat u ten minste vijf jaar hetzelfde bedrag schenkt, dat de gift bij uw onverhoopt overlijden stopt en dat de gift bij notariële akte wordt vastgelegd.

U hoeft voor deze notariële akte niet zelf naar de notaris te gaan. Alles kan schriftelijk worden afgehandeld. Stichting Coba Baca regelt het opmaken van de akte. Als de gift meer dan €150,= per jaar bedraagt, betaalt de Stichting ook de kosten van de akte.

     
 

 

Zonder akte

Met akte

 

U schenkt jaarlijks

500

733

 

U krijgt terug

75 (1)

308 (2)

 

Uw gift kost netto

425

425

Dit voorbeeld is gebaseerd op een bruto jaarinkomen van €32.000 en een belastingtarief van 42% (tarief 2008). Uiteraard hangt het voordeel af van uw inkomen, het belastingtarief en de hoogte van het totaal van uw giften aan goede doelen.

•  Het eerste procent van uw inkomen (in dit voorbeeld €320) is niet aftrekbaar. Het resterende bedrag van uw gift (€180) is wel aftrekbaar. U krijgt dus 42% van €180 terug: €75

•  Het volledige bedrag is aftrekbaar. U krijgt dus 42% van €733 terug: €308

Meer weten?

Voor het afsluiten van een notariële schenkingsakte kunt u via het icoontje links een volmachtformulier downloaden en uitprinten, welke u vervolgens kunt invullen en opsturen. Met dit formulier en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (van u en uw eventuele partner) kunnen wij de akte door onze notaris laten opmaken.


Neemt u voor meer informatie contact op met de heer J.W. Maas, email jwmaas@planet.nl .