Introductie van Coba Baca
 

Diensten

Om de ons gestelde doelen te bereiken, voorziet Coba Baca in de volgende diensten.

De gedachte van Coba Baca is dat door cursussen en activiteiten (naast dat die op zichzelf nuttig zijn) met name de kansarme mensen worden gestimuleerd om te gaan lezen.

Respons

De bibliotheek Coba Baca wordt voortdurend met veel enthousiasme ontvangen door (school) kinderen, studenten, ouders, docenten van scholen en universiteiten, en de locale overheid. De reden is dat er veel behoefte was aan zo'n bibliotheek, maar deze nog niet bestond . De bibliotheek verschilt van andere bibliotheken op Bali in veel opzichten, met name in grootte, opzet, werkwijze en aangeboden diensten.