3.5 B: Waardeclusters

Trends

in het algemeen heeft het World Values Survey twee belangrijke Assen aan het licht gebracht waarlangs waarden clusters vormen: (1) een continuüm van traditionele naar seculiere waarden en (2) een continuüm van overleving naar zelfexpressie. Traditionele waarden benadrukken het belang van religie, ouder-kind banden, eerbied voor gezag en traditionele familiewaarden. Mensen die deze waarden omarmen, verwerpen ook echtscheiding, abortus, euthanasie en zelfmoord. Deze samenlevingen hebben een hoge mate van nationale trots en een nationalistische kijk. Seculiere waarden hebben de tegenovergestelde voorkeuren ten opzichte van de traditionele waarden. Deze samenlevingen leggen minder nadruk op religie, traditionele familiewaarden en gezag. Echtscheiding, abortus, euthanasie en zelfmoord worden gezien als relatief aanvaardbaar. Industrialisatie heeft de neiging om een verschuiving van traditionele waarden naar seculiere te brengen.

met de opkomst van de kennismaatschappij gaat de culturele verandering een nieuwe richting in. De overgang van de industriële samenleving naar de kennismaatschappij is gekoppeld aan een verschuiving van overlevingswaarden naar zelfexpressiewaarden. In kennismaatschappijen, zoals de Verenigde Staten, is een steeds groter deel van de bevolking gegroeid en heeft overleven als vanzelfsprekend beschouwd. Overlevingswaarden leggen de nadruk op economische en fysieke veiligheid. Het is gekoppeld aan een relatief etnocentrische vooruitzichten en een laag niveau van vertrouwen en tolerantie. Zelfexpressie waarden geven hoge prioriteit aan milieubescherming; tolerantie voor buitenlanders, homo ‘ s en lesbiennes; gendergelijkheid; en deelname aan de besluitvorming als het gaat om het economische en politieke leven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.