A review of descriptive and pres

a review of descriptive and prescriptive (value) assumptions.

een aanname is een onvervalste overtuiging die de redenering ondersteunt. Veronderstellingen worden niet vermeld. Daarom moet je uitzoeken wat de veronderstellingen zijn die de communicator gebruikt in het argument – ook al zijn deze niet gegeven.

een prescriptieve of waardeaanname is een impliciete voorkeur voor een waarde boven een andere in een bepaalde context. Het geeft aan wat de waardeprioriteiten of waardevoorkeuren van de communicator zijn. Deze veronderstellingen geven aan hoe de Auteur of schrijver denkt dat de wereld volgens hun waarden zou moeten zijn. De communicator zou bijvoorbeeld kunnen aannemen dat de wereld meer nadruk moet leggen op samenwerking dan op concurrentie. De communicator zou kunnen aannemen dat Amerikanen zich meer moeten bezighouden met collectieve verantwoordelijkheid voor het welzijn van anderen dan met individuele rechten. Er zijn altijd waardeconflicten geassocieerd met prescriptieve of waardeaannames. Dat wil zeggen, de ene waarde wordt door de communicator als belangrijker gezien dan de andere waarde. Het behoud van leven versus keuzevrijheid zou een voorbeeld zijn van een waardeconflict.

een beschrijvende aanname is een onuitgesproken geloof over hoe de wereld is of zal worden. De auteur neemt niets aan over wat belangrijker of waardevoller is. Hij of zij neemt alleen aan hoe de dingen zijn of zullen worden. Een communicator kan er bijvoorbeeld van uitgaan dat leraren geven om wat hun leerlingen leren. Of een communicator kan aannemen dat de Verenigde Staten altijd een supermacht zullen zijn. In beide voorbeelden worden geen waardevoorkeuren aangenomen door de communicator.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.