bolest hlavy související s manévrem benigní Valsalvy: studie MRI šesti případů

bolest hlavy proti kašli není vzácná, ale nebyly studovány žádné série se současnými neuroimagingovými technikami a účinná léčba byla zřídka hlášena. Ve velké sérii z ambulance všeobecné nemocnice jsme s MRI studovali osm případů bolesti hlavy souvisejících se situacemi vyvolávajícími náhlé zvýšení nitrohrudního tlaku (kašel, namáhání, sklonění), podobné tomu vyvolanému valsalvovým manévrem. Jeden případ ukázal herniaci zadního mozku a druhý ukázal izolovaný hydrocefalus. Příznaky se nelišily mezi těmito dvěma případy a šesti případy bez abnormality MRI. Počáteční příznaky se projevily ve věku 49 až 67 let a bolest hlavy měla proměnlivou polohu a trvání, většinou globální a krátkodobou. Během průměrného sledování 13, 3 měsíce se jeden pacient stal spontánně asymptomatickým, jeden se zlepšil na indomethacinu a dva se zlepšili po léčbě propranololem. Navrhujeme eponym, benigní bolest hlavy související s manévrem Valsalvy (jako vhodnější než ekvivalentní „bolest hlavy proti kašli“), pro případy, kdy bolest hlavy souvisí s takovými situacemi a strukturální léze jsou vyloučeny MRI nebo podobnými testy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.