3.5 B: Arvoklusterit

trendit

yleisesti ottaen World Values Survey on paljastanut kaksi pääakselia, joiden varrella arvoklusterit ovat: (1) jatkumo perinteisistä maallisiin arvoihin ja (2) jatkumo selviytymisestä itseilmaisuun. Perinteiset arvot korostavat uskonnon merkitystä, vanhemman ja lapsen välisiä siteitä, auktoriteetin kunnioittamista ja perinteisiä perhearvoja. Nämä arvot omaksuvat ihmiset torjuvat myös avioeron, Abortin, eutanasian ja itsemurhan. Näissä yhteiskunnissa on korkea kansallisylpeys ja kansallismielisyys. Maallisilla arvoilla on päinvastaiset mieltymykset kuin perinteisillä arvoilla. Näissä yhteiskunnissa korostetaan vähemmän uskontoa, perinteisiä perhearvoja ja auktoriteettia. Avioero, abortti, eutanasia ja itsemurha nähdään suhteellisen hyväksyttävinä. Teollistuminen on omiaan tuomaan siirtymistä perinteisistä arvoista maallisiin arvoihin.

tietoyhteiskunnan nousun myötä kulttuurimuutos siirtyy uuteen suuntaan. Siirtyminen teollisesta yhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan liittyy siirtymiseen selviytymisarvoista itseilmaisun arvoihin. Tietoyhteiskunnissa, kuten Yhdysvalloissa, yhä suurempi osa väestöstä on kasvanut pitäen selviytymistä itsestäänselvyytenä. Eloonjäämisarvoissa painotetaan taloudellista ja fyysistä turvallisuutta. Siihen liittyy suhteellisen etnosentrinen näkemys sekä alhainen luottamus ja suvaitsevaisuus. Itseilmaisussa etusijalle asetetaan ympäristönsuojelu, ulkomaalaisten, homojen ja lesbojen suvaitsevaisuus, sukupuolten tasa-arvo sekä osallistuminen taloudelliseen ja poliittiseen elämään liittyvään päätöksentekoon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.