Blue Ocean Strategy & Shift Tools

Value Innovation

Value Innovation on eriyttämisen ja alhaisten kustannusten samanaikaista tavoittelua, joka luo loikan arvossa sekä ostajille että yritykselle. Arvoinnovaation käsitteen ovat kehittäneet W. Chan Kim ja Renée Mauborgne, ja se on markkinoita luovan strategian kulmakivi. Koska arvo ostajille tulee osakeannin hyödyllisyydestä vähennettynä sen hinnalla, ja koska arvo yritykselle syntyy osakeannin hinnasta vähennettynä sen kustannuksilla, arvoinnovaatio saavutetaan vasta, kun koko järjestelmän hyöty, hinta ja kustannukset ovat linjassa.

kustannussäästöjä saadaan karsimalla ja vähentämällä tekijöitä, joilla toimiala kilpailee.

ostaja-arvoa nostetaan nostamalla ja luomalla elementtejä, joita ala ei ole koskaan tarjonnut.

© Chan Kim & Renée Mauborgne. Kaikki oikeudet pidätetään.

katkaise arvovaihto vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

  • mitkä teollisuuden itsestäänselvyyksinä pitämistä tekijöistä pitäisi poistaa?
  • mitkä tekijät pitäisi laskea selvästi alan standardeja pienemmiksi?
  • mitkä tekijät pitäisi nostaa selvästi alan vaatimustasoa korkeammalle?
  • mitä tekijöitä pitäisi luoda, joita ala ei ole koskaan tarjonnut?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.