En gjennomgang av beskrivende og pres

en gjennomgang av beskrivende og prescriptive (verdi) forutsetninger.

en antagelse er en uuttalt tro som støtter resonnementet. Forutsetninger er ikke oppgitt. Følgelig må du finne ut hva forutsetningene er som kommunikatoren bruker i argumentet – selv om disse ikke er gitt.

en prescriptiv eller verdiforutsetning er en implisitt preferanse for en verdi over en annen i en bestemt kontekst. Det indikerer hva kommunikatorens verdiprioriteter eller verdipreferanser er. Disse antagelsene indikerer hvordan forfatteren eller forfatteren mener at verden skal være i henhold til deres verdier. For eksempel kan kommunikatoren anta at verden bør stresse samarbeid i stedet for konkurranse. Kommunikatoren kan anta At Amerikanerne bør være mer opptatt av kollektivt ansvar for andres gode enn med individuelle rettigheter. Det er alltid verdikonflikter knyttet til normative eller verdiforutsetninger. Det vil si at en verdi blir sett på som viktigere enn en annen verdi av kommunikatoren. Å bevare liv versus valgfrihet ville være et eksempel på en verdikonflikt.

en beskrivende antagelse er en uuttalt tro på hvordan verden er, eller vil bli. Forfatteren antar ikke noe om hva som er viktigere eller av mer verdi. Han eller hun er bare forutsatt hvordan ting er eller vil bli. For eksempel kan en kommunikator anta at lærerne bryr seg om hva elevene lærer. Eller en kommunikator kan anta At Usa alltid vil være en supermakt. I begge disse eksemplene antas ingen verdipreferanser av kommunikatoren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.