łagodny ból głowy związany z manewrem Valsalvy: badanie MRI sześciu przypadków

kaszlowy ból głowy nie występuje rzadko, ale nie przeprowadzono żadnych serii badań z obecnymi technikami neuroobrazowania i rzadko zgłaszano skuteczną terapię. W dużej serii z Poradni szpitala ogólnego przebadaliśmy, z MRI, osiem przypadków bólu głowy związanych z sytuacjami wywołującymi nagły wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego (kaszel, wysiłek, pochylenie), podobny do tego wywołanego przez manewr Valsalvy. Jeden przypadek wykazał przepuklinę tylnego mózgu, a drugi wykazał izolowane wodogłowie. Objawy nie różniły się między tymi dwoma przypadkami i sześcioma przypadkami bez nieprawidłowości w badaniu MRI. Początkowe objawy występowały między 49 A 67 rokiem życia, a ból głowy był zmienny i trwał, głównie globalny i krótkotrwały. W okresie obserwacji trwającej średnio 13,3 miesiąca u jednego pacjenta wystąpiła samoistnie bezobjawowa poprawa, u drugiego nastąpiła poprawa po podaniu indometacyny, a u dwóch po leczeniu propranololem. Proponujemy eponim, łagodny ból głowy związany z manewrem Valsalvy (jako bardziej odpowiedni niż odpowiednik „kaszlowy ból głowy”), w przypadkach, w których ból głowy jest związany z takimi sytuacjami, a zmiany strukturalne są wykluczone przez MRI lub podobne testy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.