Blue Ocean Strategy & Shift Tools

Value Innovation

Value Innovation to jednoczesne dążenie do zróżnicowania i niskich kosztów, tworząc skok wartości zarówno dla kupujących, jak i firmy. Koncepcja Value Innovation została opracowana przez W. Chan Kima i Renée Mauborgne i jest podstawą strategii tworzenia rynku. Ponieważ wartość dla kupujących pochodzi z użyteczności oferty minus jej cena, a ponieważ wartość dla firmy jest generowana z ceny oferty minus jej koszt, innowacja wartości jest osiągana tylko wtedy, gdy cały system użyteczności, ceny i kosztów jest wyrównany.

oszczędność kosztów polega na wyeliminowaniu i zmniejszeniu czynników, na których konkuruje branża.

wartość nabywcy jest podnoszona przez podnoszenie i tworzenie elementów, których branża nigdy nie oferowała.

© Chan Kim & Renée Mauborgne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

:

  • które z czynników, które branża uznaje za oczywiste, powinny zostać wyeliminowane?
  • jakie czynniki należy zmniejszyć znacznie poniżej standardu branżowego?
  • jakie czynniki należy podnieść znacznie powyżej standardu branżowego?
  • jakie czynniki powinny być tworzone, których branża nigdy nie oferowała?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.