3.5 B: Värdekluster

trender

i allmänhet har World Values Survey avslöjat två huvudaxlar längs vilka värden kluster: (1) ett kontinuum från traditionella till sekulära värden och (2) ett kontinuum från överlevnad till självuttryck. Traditionella värderingar betonar vikten av religion, förälder-barn band, respekt för auktoritet, och traditionella familjevärderingar. Människor som omfamnar dessa värden avvisar också skilsmässa, abort, eutanasi och självmord. Dessa samhällen har höga nivåer av nationell stolthet och en nationalistisk syn. Sekulära värden har motsatta preferenser till de traditionella värdena. Dessa samhällen lägger mindre vikt vid religion, traditionella familjevärden och auktoritet. Skilsmässa, abort, eutanasi och självmord ses som relativt acceptabla. Industrialisering tenderar att föra ett skifte från traditionella värden till sekulära.

med uppkomsten av kunskapssamhället rör sig kulturell förändring i en ny riktning. Övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle är kopplad till en övergång från överlevnadsvärden till självuttrycksvärden. I kunskapssamhällen, som USA, har en ökande andel av befolkningen vuxit upp och tagit överlevnad för givet. Överlevnadsvärden lägger tonvikten på ekonomisk och fysisk säkerhet. Det är kopplat till en relativt etnocentrisk syn och låg nivå av förtroende och tolerans. Självuttrycksvärden prioriterar miljöskydd högt; tolerans för utlänningar, homofile, och lesbiska; jämställdhet; och deltagande i beslutsfattandet när det gäller ekonomiskt och politiskt liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.