biologiska egenskaper hos fettvävnad: adipocyt-liknande cell endokrinabiologiska egenskaper hos ’ fettvävnad: adipocyt som en endokrin cell

fetma kännetecknas av en ökning av fettmassa sekundär till en positiv energibalans bibehållen i tid. Ökningen i volymen av fettvävnad åtföljs av andra förändringar i de vanliga biologiska egenskaperna hos detta, vilket blir dysfunktionellt. Deponeringen visceral fetthypertrofi och ändra dina profilutsöndrande adipocyter, tillsammans med infiltrering av fettvävnad av inflammatoriska celler är några av de egenskaper som bestämmer en förändrad kommunikation av fettvävnad med andra organ. Det har föreslagits att dysfunktionen i fettvävnad skulle förklara en del av etiopatogenesen av metaboliska och kardiovaskulära sjukdomar i samband med fetma; överviktiga personer som upprätthåller en funktionell fettvävnad presenterar inte de metaboliska förändringar som är typiska för överdriven undernäring. Modulering av de biologiska egenskaperna hos fettvävnad skulle möjliggöra en lägre kardiovaskulär risk i samband med fetma.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.