Blue Ocean Strategy & Shift Tools

värde Innovation

värde Innovation är den samtidiga strävan efter differentiering och låg kostnad, vilket skapar ett steg i värde för både köpare och företaget. Konceptet för Värdeinnovation är utvecklat av W. Chan Kim och ren Macau Mauborgne och är hörnstenen i marknadsskapande strategi. Eftersom värdet för köpare kommer från erbjudandets nytta minus dess pris, och eftersom värdet för företaget genereras från erbjudandets pris minus dess kostnad, uppnås värdeinnovation endast när hela systemet för nytta, pris och kostnad är anpassat.

kostnadsbesparingar görs genom att eliminera och minska de faktorer som en bransch konkurrerar om.

Köparvärdet lyfts genom att höja och skapa element som branschen aldrig har erbjudit.

© Chan Kim & Gör Det Möjligt För Oss. Alla rättigheter förbehållna.

Bryt värdekostnadsavvägningen genom att svara på följande frågor:

  • vilka av de faktorer som branschen tar för givet bör elimineras?
  • vilka faktorer bör minskas långt under branschens standard?
  • vilka faktorer bör höjas långt över branschens standard?
  • vilka faktorer bör skapas som branschen aldrig har erbjudit?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.