Daglig terapi minskar risken för Herpesöverföring

daglig terapi hjälper till att förhindra Herpesöverföring

i studien följde forskare 1,484 heterosexuella, monogama par där en partner diagnostiserades med genital herpes och upplevde symtom och den andra partnern inte. De infekterade partnerna valdes slumpmässigt för att ta antingen 500 mg Valtrex eller placebo en gång om dagen i åtta månader.

paren fick råd om säkrare sexpraxis, som att använda kondomer under sexuell kontakt och avstå från sexuell kontakt när den infekterade partnern upplever symtom eller ett utbrott av könsherpes. Sexuell överföring till en partner har visat sig inträffa även när den infekterade partnern inte har några symtom.

forskare fann att risken för överföring av HSV-2-viruset från en partner till den andra minskade med 48% i Valtrex-gruppen, och förekomsten av symtomatisk genital herpes bland partnerna hos de som använde Valtrex minskades med 75%. (Inte alla som är smittade med HSV-2-viruset fortsätter att utveckla symtom.)

studien visade också att det fanns bevis för HSV-2-DNA detekterat i prover av könssekretioner på 2, 9% av dagarna bland infekterade partners som använde daglig Valtrex-behandling jämfört med 10, 8% av dagarna för dem som fick placebo. Daglig terapi minskade också frekvensen av genital herpesutbrott bland de infekterade partnerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.