En genomgång av beskrivande och pres

en genomgång av beskrivande och normativa (värde) antaganden.

ett antagande är en obestämd tro som stöder resonemanget. Antaganden anges inte. Följaktligen måste du ta reda på vilka antaganden som kommunikatören använder i argumentet – även om dessa inte ges.

ett prescriptivt eller värdeantagande är en implicit preferens för ett värde framför ett annat i ett visst sammanhang. Det indikerar vad Kommunikatörens värdeprioriteringar eller värdepreferenser är. Dessa antaganden indikerar hur författaren eller författaren tycker att världen ska vara enligt deras värderingar. Till exempel kan kommunikatören anta att världen bör betona samarbete snarare än konkurrens. Kommunikatören kan anta att amerikanerna borde vara mer bekymrade över kollektivt ansvar för andras bästa än med individuella rättigheter. Det finns alltid värdekonflikter i samband med normativa eller värdeantaganden. Det vill säga ett värde ses som viktigare än ett annat värde av kommunikatören. Att bevara livet kontra valfrihet skulle vara ett exempel på en värdekonflikt.

ett beskrivande antagande är en obestämd tro på hur världen är eller kommer att bli. Författaren antar inte något om vad som är viktigare eller av mer värde. Han eller hon antar bara hur saker är eller kommer att bli. Till exempel kan en kommunikatör anta att lärare bryr sig om vad deras elever lär sig. Eller en kommunikatör kan anta att USA alltid kommer att vara en supermakt. I båda dessa exempel antas inga värdepreferenser av kommunikatören.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.