kommer snart: NLM Value Set Authority Center (VSAC)

National Library of Medicine (NLM), i samarbete med kontoret för National Coordinator for Health Information Technology och Centers for Medicare & Medicaid Services, kommer snart att lansera NLM Value Set Authority Center (VSAC). Inledningsvis kommer VSAC att ge nedladdningsbar tillgång till alla officiella versioner av vokabulär Värdeuppsättningar som ingår i kliniska kvalitetsåtgärder som stöder meningsfull användning steg 2. Värdeuppsättningarna innehåller listor över de numeriska värdena och enskilda namn från standardordlistor som används för att definiera de kliniska begreppen (t.ex. diabetes, kliniskt besök) som används i kvalitetsmåtten. Innehållet i VSAC kommer gradvis att utvidgas till att omfatta värdeuppsättningar för andra användningsfall samt för nya åtgärder och uppdateringar av befintliga åtgärder.

tillgång till Value Set Authority Center kräver ett gratis Unified Medical Language System licens. Om du eller din organisation inte har en UMLS-licens uppmanar vi dig att ansöka om en så snart som möjligt.

Dataelementkatalog
omedelbart tillgänglig är Dataelementkatalogen som identifierar dataelementnamn som krävs för att fånga in elektronisk patientjournal (EHR) – teknik certifierad enligt 2014-upplagan av Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONC) standarder och Certifieringskriterier.

NLM kommer att lansera Value Set Authority Center i oktober 2012.

frågor? Kontakta NLM Value Set Authority Center hjälp

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.