Valrubicin

FDA-etikettinformation för detta läkemedel finns på DailyMed.

användning vid Cancer

Valrubicin är godkänt för behandling:

blåscancer. Det ges direkt in i urinblåsan som en behandling för karcinom in situ som inte svarar på behandling med bacillus Calmette-gu Bacoririn (BCG). Det ges till patienter som inte kan opereras direkt.

mer om Valrubicin

Definition från NCI Drug Dictionary – detaljerad vetenskaplig definition och andra namn för detta läkemedel.

MedlinePlus Information om Valrubicin – en lekspråkssammanfattning av viktig information om detta läkemedel som kan innehålla följande:

  • varningar om detta läkemedel,
  • vad detta läkemedel används för och hur det används,
  • vad du ska berätta för din läkare innan du använder detta läkemedel,
  • vad du borde veta om detta läkemedel innan du använder det,
  • andra läkemedel som kan interagera med detta läkemedel och
  • möjliga biverkningar.

läkemedel studeras ofta för att ta reda på om de kan hjälpa till att behandla eller förebygga andra tillstånd än de de är godkända för. Detta patientinformationsblad gäller endast godkänd användning av läkemedlet. Mycket av informationen kan dock också gälla icke godkända användningar som studeras.

kliniska prövningar som accepterar patienter

hitta kliniska prövningar för Valrubicin – kontrollera för studier från NCI: s lista över kliniska cancerstudier som nu accepterar patienter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.